LS

Copyright 2017 The Language Shop

Vertalingen

Beëdigde vertaling nodig?


Niet-gewaarmerkte beëdigde vertaling


De handtekening, het stempel en de beëdigingstekst van een beëdigde vertaler (een vertaler die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Justitie is opgenomen (te herkennen aan het RBTV-nummer van de vertaler) betekenen dat het document naar beste weten en kunnen is vertaald door een vertaler die beschikt over de vereiste kwalificaties. Dit biedt u een zekere garantie voor de kwaliteit van de vertaling.

Wanneer voor de vertaling een digitale kopie van het origineel wordt gebruikt, vermeldt de vertaler dit in zijn beëdigingstekst en hecht de kopie aan zijn/haar vertaling.

Wanneer alleen een kwaliteitsgarantie t.a.v. het vertaalde document wordt verlangd en u bij de vertaling (van de kopie) indien gewenst ook het originele document kunt tonen, volstaat in veel gevallen een dergelijke beëdigde vertaling.


Waarmerking of legalisatie


Kunt u het originele document niet tonen/opsturen, dan moet u mogelijk een gelegaliseerde kopie van het document laten maken. Gaat het om opleidings- of onderwijsdocumenten, dan dient u de opleider/onderwijsinstelling te vragen om een dergelijke kopie te leveren.

Gaat het om een gemeentelijk of overheidsdocument, dan kan de gemeente u een gelegaliseerde kopie leveren. Voor het waarmerken van identiteitsdocumenten (reisdocument, rijbewijs, verblijfsvergunning) dient men een brief van een officiële instantie (of een verwijzing naar officiële website) te overleggen waaruit noodzaak van waarmerking blijkt.

De echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler kan worden bevestigd (“legalisatie”) door middel van een apostille van de rechtbank waar de vertaler is beëdigd of ingeschreven. Een dergelijk apostille is rechtsgeldig in de landen die zijn aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag.

Apostillelanden:

http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1961/10/009051.html

Diplomaregister (gecertificeerd uittreksel):

http://www.ib-groep.nl/particulieren/diplomas/diplomaregister


Normale levering


Als de vertaling gereed is, ontvangt u een e-mail met als bijlagen de vertaling (in het door u gewenste format) en de standaardfactuur of PayPal-factuur, afhankelijk van de gekozen betalingswijze..

Na ontvangst van uw betaling per directe overmaking of PayPal stuurt LS de vertaling met de aangehechte kopie van het vertaalde document per aangetekende post naar het opgegeven leveringsadres.


Versnelde levering


U ontvangt vooraf een factuur en betaalt vooraf. Als de vertaling gereed is, wordt deze als bijlage (in het gewenste format) naar het opgegeven e-mailadres gestuurd en tegelijk wordt de beëdigde vertaling met aangehecht brondocument aangetekend per post verstuurd.

Home